logo

Общински съветници ще осъществяват контрол върху обществената поръчка за Небет тепе