logo

Общинските съветници от ПП "КАУЗА БЪЛГАРИЯ" Румяна Толова и Константин Георгиев присъстваха на Международния ден на майчиния език.