logo

Днес започна полагането на ударопоглъщащата настилка в двора на бившия ДДЛРГ "Рада Киркович"