logo

Социалното предприятие за хора с увреждания откри втори собствен физически магазин