logo

Общинските съветници от "Кауза България" Румяна Толова, Константин Георгиев, Николай Бухалов и Едуард Сарафян, както и заместник кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков се срещнахме с граждани, живеещи в района на площад "Ша