logo

Общинският съвет извади от дневния ред точка, касаеща бъдещето на Панаира