logo

Среща със заместник-кмета по образование, бизнес развитие и европейски политики Стефан Стоянов и Общинските съветници от "Кауза България"