logo

Младежки център Пловдив получи Знак за качество на Съвета на Европа