logo

Откриване на социална оранжерия в КСУ "Свети Георги"

Откриване на социална оранжерия в КСУ "Свети Георги"