logo

Конференция по дигитално-медийна грамотност постави въпроса за уменията "на бъдещето"

12-09-2021

На 9-и септември в ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе конференция по дигитално- медийна грамотност.
По време на събитието бяха представени резултатите от образователната програма „Младите (въз)действат“.
В нейното реализиране взеха участие представители на Националната мрежа на младежките центрове, фондация „Приложни изследвания и комуникации“ ,
норвежката организация „Норсенсус медиафорум“ и програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.
Програмата е насочена към преподаватели, педагогически съветници, директори, младежки работници и други представители на образователната и социална сфера.
Включва 13 обучителни модула на различни теми. Те са систематизирани в наръчник, предоставящ набор от неформални дейности, които могат да бъдат използвани в работата с младежи.
Целта е участниците в модулите да придобият умения като работа в екип, вземане на решения, критично мислене и др. Представителите на младежките центрове в Пловдив, Добрич,
Стара Загора и Враца, както и партньорите им, разказаха за своята работа по наръчника. Като ръководител на проекта, по който е създадена програмата, оцених високо постигнатите
резултати и работата на екипа на „Младежки център Пловдив“. Там продължава работата по програмата „Младите (въз)действат“, като през месец октомври стартира набирането
на нови участници.
 
 
 
 
 
Въвеждане
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Обратно