logo

“КАУЗА БЪЛГАРИЯ” – ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА

Гласувайте за № 32

 

ПП „Кауза България“ е единствената партия, която е съставена изцяло от представители на гражданското общество.

Листите на ПП „Кауза България“ са съставени от хора, изцяло номинирани и директно избрани от българския народ , на първите по рода си граждански избори, организирани от Гражданско движение “ДНЕС”. Близо 49 000 души от 118 общини в цялата страна дадоха своя вот и по този начин подредиха листите на партията.

За разлика от многото други граждански формации, зад които прозира политическо опекунство от страна на политическото статукво, “ДНЕС” е автентично. Познаваме ги от времето, когато внесоха подписка в парламента на 700 000 български граждани срещу произвола на монополите и политиците не зачетоха гласа на хората. Познаваме ги от ежедневната им работа в помощ на българските граждани в техните приемни и няма никакво съмнение, че те няма да предадат интересите на българското общество.

Днес се обръщаме към Вас, за да ви призовем:

? Да защитим себе си като граждани!

? Да защитим семействата и децата си!

 

Обръщаме се към Вас, за да кажем заедно:

? Не, на политическото статукво!

? Стига безобразия!

? Стига мизерия!

 

Нашите опоненти са :

? Политическата класа в България, представлявана от традиционните политически партии, участвали или излъчили личности в досегашните управления на страната.

? Политическата система в България, която се самопроизвежда и не желае да се промени, така че да отговаря в максимална степен на нуждите на гражданите на България.

 

За нас от първостепенна важност е формирането на Граждански борд на управлението. С присъствието си в парламента той би дал гаранции на гражданското общество, че което и да е следващо управление ще работи с примка на шията, нанизана му от българския народ. Чрез присъствието си в парламента ние ще можем да променим системата отвътре и ще можем да я направим да работи в услуга на всеки гражданин на България.

При установяването на Граждански борд на управлението, ще можем да променим и действащата Конституция, която закрепва съществуващия политически модел и не допуска гражданско участие в управлението.

Ние от „Кауза България” живеем, работим и страдаме като всички Вас:

? Ние ще участваме в управлението на страната, като не губим връзката с гражданските корени на нашата организация. Без традиционния партиен модел, но с действен контрол върху участващите във властта;

 

? Ние ще работим винаги с идеята какво има да се прави занапред, а не кой е управлявал лошо преди – добри или лоши, досегашните политици вече не са желания от гражданите модел за бъдещото управление на България;

? Ние сме сигурни, че ако политиците се месят по-малко в обществото и в икономиката ще се справим по-добре всички.

 

Ние от „Кауза България” си поставяме ясни приоритети върху развитието на:

? Здравеопазването

? Образованието

? Туризма

? Селското стопанство

? Високите технологии

? Устойчивото еко-социално развитие

? Правосъдието

 

За ново устройство на Народното събрание:

 

1. Ние сме гражданите на тази държава и само заради нас тя има смисъл – затова изискваме възможността да участваме в управлението ѝ не чрез формално представителство, а чрез действено и действащо гражданско представителство;

2. Ще намалим с 50% броя на народните представители – от 240 на 120;

3. Ще ограничим имунитета на народните представители до т.нар. „функционален имунитет“. Те вече няма да бъдат над закона, тъй като за всички останали действия извън осъществяването на служебните задължения ще носят наказателна и гражданска отговорност на общо основание, както всички останали български граждани;

4. Ще направим така, че Народното събрание да не е постоянно действащо, а да работи на сесии;

5. Ще работим за свикване на Велико народно събрание и приемане на нова Конституция чрез допитване до българските граждани.

 

За действащо държавно управление и администрация в услуга на гражданите:

 

1. Конституционно ще фиксираме максимален брой министерства с цел предотвратяване възможността за прекомерното и безконтролно увеличение на държавния апарат;

2. Ще наложим 4-годишен мораториум върху заплатите на висшата държавна администрация и народните представители;

3. Ще проведем пълна реорганизация и окрупняване на всички агенции и други изпълнителни органи и на техните функции с цел намаляване на държавния апарат, вкл. ще закрием неефективните структури и звена. Ще работим за по-лесно и по-качествено административно обслужване – преглед и рязко съкращаване – 30 до 50 % на държавния апарат (министерства, агенции, комисии, областни управи и др.);

4. Ще въведем със закон за министри на отбраната, вътрешните и външните работи да се назначават само личности с качества, признати от професионалните служители;

5. Ще подобрим работата на дипломатическите представителства чрез оптимизирана кадрова политика;

6. Ще наложим конституционна забрана на материалното стимулиране на държавните служители от приходите от санкции върху бизнеса и гражданите;

7. Ще върнем държавата към естествената ѝ реална функция да служи на гражданите чрез:

 Въвеждане на държавна помощ за подобряване на обслужването в общинската администрация – не по-малко от 1% от БВП целево отделени за тази дейност;

 Рязко ограничаване – поне с 50%, на служебните автомобили и изземане на персоналните служебни коли – край на личното обслужване и привилегии във властта!

 Въвеждане на пряк избор на всички кметове, включително на градските райони и малките населени места, ръководители на съдилища и прокуратури, на полицейски дирекции, съдебни заседатели и др.;

 Задължителна лична материална отговорност за длъжностните лица, които са предизвикали щети за държавата и общините със своите действия или бездействие;

 Въвеждане на персонална отговорност за лицата, заради които са наложени санкции от Европейския съюз за нарушаване на европейското право – нека чиновниците сами плащат за допуснати нарушения, а не данъкоплатците;

 Всеки установен случай на корупция директно ще води до уволнение на съответния държавен или общински служител със забрана през следващите 10 години да заема място в администрацията;

 Имущество и парични средства, които се водят на името на корумпиран служител или ръководител и на негови роднини ще бъде конфискувано;

 Ускорение на изграждането на електронното правителство;

 Определяне на лимит (законово ограничение) за командировки в страната и в чужбина на народните представители и висшите държавни чиновници;

 Даване право на гражданите и на юридическите лица да завеждат частен иск срещу държавен служител, който доказано от съда ощетява бюджета с размер на иска до нанесената щета;

 Ще наложим 4-годишен мораториум върху заплатите на висшата държавна администрация и народните представители.

 

За работеща икономика и справедлива данъчна политика:

 

1. Ние от “Кауза България” ще плащаме данъците си, но ако знаем за какво ще бъдат харчени.

 Ще отменим незабавно данъка върху лихвата от депозити и ще заставим държавата и банките да възстановят средствата на ощетените;

 Ще направим така, че за личните си данъци върху доходите и местните данъци и такси гражданите да бъдат активно обслужвани от данъчната администрация, както по електронен път, така и лично по домовете, а не да ги принуждават да стоят на опашки в данъчните служби или банките;

 Ще отменим плоския данък за физическите лица и ще въведем подоходно облагане с необлагаем минимум;

 Ще въведем данък „богатство“ за имущество и доходи над определен праг (вкл. предмети на лукса, произведения на изкуството, имоти и пр.);

 Ще определим справедливи местни такси, основани на реалното, а не хипотетичното ползване на услуги;

 Ще отменим всички такси за услуги, за които държавата и общините са монополисти;

 Ще предложим данъчни облекчения за всички чужденци, които трайно са се установили да живеят в България и са инвестирали собствени средства в подобряване на инфраструктурата около своя недвижим имот;

 Ще намалим акцизите върху горивата с пропорцията, в която са по-ниски средните доходи в България от европейските – „минималните“ брюкселски акцизи са непосилни за българите!

2. Ние от “Кауза България” ще изработим Обществен договор между гражданите и бизнеса и ще предложим мерки за неговото стимулиране и развитие:

 Предлагаме гъвкава система на данъчно облагане за фирми, които дават заетост в региони с висока безработица;

 Ще премахнем таксите за предсрочно погасяване на кредити;

 Ще дадем данъчни преференции на компаниите, които инвестират процент от печалбите си в устойчивото регионално еко-социално развитие за минимум 5 години и специални преференции на фирмите, които са готови устойчиво да инвестират процент от печалбата си в университетски проекти за същия период;

 Ще въведем разплащане на държавата с фирмите до 30 дни;

 Ще наложим връщане на ДДС на изрядните фирми до 7 дни;

 Ще ограничим правата за намеса на данъчната администрация в конкурентната среда в полза или вреда на определени икономически субекти, особено срещу малките и средни предприятия;

 Ще засилим ролята на Националния гаранционен фонд за подпомагане на малките и средните предприятия при кандидатстване за кредити с недостигащи обезпечения;

 Чрез финансиране от групата Българска банка за развитие и Националния гаранционен фонд ще стимулираме с преференция износа на малки и средни фирми, които минимум 5 години назад нямат неплатени данъци и осигуровки;

 Данъчно облагане на едноличните търговци, не с 15%, а с 10%.

3. Ще поставим природните богатства под контрола на местните общности чрез промяна в Конституцията и ще въведем задължителни местни референдуми като условие при предоставяне на концесии за добив и експлоатация;

4. Ще създадем условия за възстановяване на традиционните български икономически отрасли;

5. Ще регулираме взаимоотношенията между големите търговски вериги и производителите с цел защита на потребителите;

6. Ще стимулираме българското земеделие чрез:

 Стимулиране на доброволната комасация на земята;

 Организиране изграждането на държавни тържища за търговия на едро и дребно със земеделска продукция в близост до всеки окръжен град;

 Ще насочим приоритетно възможно най-голям дял от земеделските субсидии към малките земеделски производители и стопанства;

 Ще предложим схема за защита изкупните цени на земеделската продукция;

 Ще променим принципите за разпределение на земеделските субсидии с приоритет към дребните производители.

7. Ще стимулираме развитието на туристическия отрасъл:

 Ще преразпределим парите за туристическа реклама с акцент върху субсидирането на предприемачите в сферата на селския, екологичния и културния туризъм;

 Ще дадем държавна субсидия на предприемачите, които развиват туристически бизнес и работят с чужди туроператори, с която по желание да развиват своя бизнес и да подобряват неговото качество;

 С приоритет ще осигуряваме финансиране за поддръжката на инфраструктурата до обектите и самите обекти от програмата „100-те национални туристически обекта“;

 Ще настояваме наказанията за унищожителите на българската природа да бъдат значително по-сурови – от 1 до 5 години обществено полезен труд и за възстановяване на стореното от тях;

8. Ще въведем мерки за защита на българската индустрия и на селското стопанство;

9. Ще работим за отмяна правото на банките да получат съдебна заповед за изпълнения на вземания въз основа на „документ или извлечение от счетоводни книги“, с които се установяват техни вземания към длъжници – физически лица (потребители).

 

За енергетика – достъпна за гражданите на България:

 

Ние от “Кауза България” ще водим справедлива енергийна политика, която да доведе до достъпни за българските граждани цени.

1. Ще преструктурираме Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в държавно-обществена, с равноправно участие на гражданите;

2. Цените на ел. енергия ще се определят прозрачно от контролните органи. Ще предложим нова методика за определение на цените в енергетиката;

3. Ще въведем картова предплатена консумация за потребителите на електроенергия;

4. Контролните органи ще извършват строг контрол върху изпълнението на заявените инвестиции;

5. Ще въведем задължително ежемесечно отчитане на изразходваната топлинна енергия от потребителите;

6. Ще премахнем дружествата за топлинно счетоводство;

7. Ще направим спешна и пълна финансова ревизия на фирмите от Националната електрическа компания (НЕК) и Българския енергиен холдинг (БЕХ), тъй като при тях отива голяма част от цената на електрическата енергия.

 

За работещи институции без корупция:

 

1. Ще прережем пъпната връв на икономическата престъпност, контрабандата, данъчните измами, обществените поръчки и продажбите на държавни активи с политическите партии, като приемем Закон за лобизма и направим задължителни и публични декларациите за конфликт на интереси на всички депутати и държавни служители;

2. Ще поставим основен приоритет на управлението да са антикорупционните действия и създаването на среда, която категорично не приема подобни явления в обществото;

3. Ще въведем ефективни мерки за предотвратяване на корупцията на ниските управленски нива (полиция, митническа администрация, администрация по усвояване на средствата от ЕС и чрез обществени поръчки, здравеопазване и др.);

4. Ще отменим изцяло търговската тайна върху договорите за обществени поръчки, стратегическите доставки на суровини и енергийни източници и разширяване действието на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за всички лица, които пряко или косвено се ползват от бюджетни средства или преимущества.

 

За справедлива съдебна система:

 

Ние от “Кауза България” ще гарантираме истински справедлива и независима съдебна система.

1. Ще премахнем Висшия съдебен съвет като орган за кадрова политика;

2. Ще отделим прокуратурата и следствието от съдебната власт;

3. Ще въведем граждански контрол върху системите за случайно разпределение на делата в съдилищата и прокуратурата;

4. Ще работим за бързо съдебно производство и въвеждане на имуществена и наказателна отговорност за корумпираните политици;

5. Ще осигурим публичност и прозрачност на всички етапи от конкурсите за избор на административни ръководители в съда и прокуратурата.

 

За граждански контрол в управлението и икономиката:

 

Ние от “Кауза България” ще включим активните граждани във вземането на управленски решения.

1. Ще въведем пълен граждански контрол върху ценообразуването в енергетиката и дейностите на инженерната инфраструктура (вода, пътища, телекомуникации и др.);

2. Ще поставим под граждански надзор всички доставчици на комунални услуги като електроенергия, водоснабдяване, топлофикации, сметосъбиране и т.н., като осветлим всички допълнителни клаузи и споразумения в договорите с тези доставчици;

3. Ще въведем пълен граждански контрол на монополите и картелните споразумения. Ще предложим изцяло нов антимонополен закон, който ограничава произвола и защитава правата на потребителите при комуналните услуги (ЕРП, ВиК, газоснабдяване и др.), мобилните оператори, търговците и вносителите на горива, банките, Националната здравноосигурителна каса, едрите производители на земеделска продукция, търговските вериги и др.;

4. Ще въведем гражданско участие във всички държавни и регулаторни органи (КРС, КЗК, ДКЕВР и др.) минимум 50%;

5. Ще осигурим участие или представителство на гражданските структури в регулаторните, контролните и надзорните държавни органи, като тези органи:

 Ще обявяват публично дневния ред на заседанията си;

 Ще обявяват публично решенията си;

 Ще излъчват заседанията си в интернет;

 Ще установим граждански контрол върху използването на средствата, получавани от Европейския съюз.

6. Ще въведем правило всички премии и награди на членовете на управителните органи на операторите на обществени услуги и на банките, получени през годината, сумарно надхвърлящи размера на едно тяхно брутно месечно възнаграждение, да бъдат изключени от т.нар. „нормативно признати разходи“, независимо от финансовите резултати на дружеството;                                                                                                                   7. Ще работим за отмяна правото на банките, предвидено в чл. 417, т. 2 от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) да получат съдебна заповед за изпълнение на вземания въз основа на „документ или извлечение от счетоводни книги“, с които се установяват техни вземания към длъжници-физически лица (потребители);

За сигурността на гражданите на България:

 

1.Ще възложим на полицията да започне масово „почистване“ около училищата от наркопласьори и да присъства постоянно там, както и в други невралгични точки;

2. Ще приложим механизми за взаимодействие между армията и полицията с цел осигуряване на постоянно наблюдение в районите на учебните заведения и на рискови зони (места за търговия с наркотици, проституция и др. със засилени прояви на криминогенни фактори);

3. Ще изработим в следващия парламент спешен и оперативен план за справяне с уличната, битовата и криминалната престъпност;

4. Ще създадем „гражданска полиция“ за охрана на обществения ред в малките населени места и в кварталите на големите градове, която след законодателни промени ще има право да събира доказателства и да задържа нарушителите на съответната територия;

5. Ще забраним изрично безпричинното спиране на шофьорите от КАТ;

6. Решително ще работим за съкращаване броя на неуниформените служители на МВР – полицейската бюрокраци