logo

По предложение на общинския съветник Константин Георгиев "КОЦ-Пловдив" ЕООД ще закупи нов линеен ускорител, болнична линейка и водогреен котел

03-08-2021

Днес, на заседанието на Общинския съвет, общинските съветници от Коалиция "Кауза Пловдив" отправиха предложение за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021г., както следва:
- за закупуване от страна на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД град Пловдив на нов последно поколение линеен ускорител с пълен капацитет за лъчетерапия и с възможност за радиохирургия;
- за закупуване от страна на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД град Пловдив на специализиран автомобил, представляващ болнична линейка;
- за извършване на инвестиционно намерение по доставка и монтаж на нов водогреен котел от каскаден тип, състоящ се от повече от два скачени съда;

Обратно

Галерия