logo

По предложение на "Кауза Пловдив" бяха отпуснати средства в размер на 100 000 лева за провеждането на Европейското първенство по волейбол за жени

03-08-2021

Днес, на заседанието на Общинския съвет, Едуард Сарафян отправи предложение да бъдат отпуснати допълнително 35 000 лева за Баскетболен клуб „Академик“, 310 000 лева за ремонт, обновяване и изграждане на нови паркоместа в междублоковото пространство северно от ул. Менделеев,
5 000 лева за отбелязване на Международния ден на пенсионера за клубовете на пенсионерите и хората с увреждания, както и 59 500 лева за проектиране и изпълнение на ремонт на съблекални, лекарски кабинет, трибуни и поставяне на седалки на стадион „Марица“ гр. Пловдив.

Обратно

Галерия