logo

По предложение на "Съюз за Пловдив" и "Кауза Пловдив" Общината ще строи ОДЗ в кв. „Съдийски“ и ясли в "Кючук Париж"

03-04-2021

    Важни за града инфраструктурни проекти са осигурени с финансиране в общинския бюджет за 2021 г. по предложение на съветниците от Съюз за Пловдив и Кауза Пловдив. Поименният списък с икономическа обосновка за всеки обект беше внесен в община Пловдив още на 25 януари от председателите на групите Евелин Парасков и Едуард Сарафян и обсъден заедно с екипа на кмета Здравко Димитров, преди да се гласува на сесията.

    За проектиране и изграждане на ОДЗ в кв. „Съдийски“ на ул. „Стоян Михайловски“ 13 с три групи детска градина и две яслени се предвиждат общо 3,5 млн. лева. В бюджета за тази година са планирани 1 050 000 лева. Останалите средства се залагат за 2022 г.  Жителите на квартала от години настояват за разкриване на детско заведение, където има удобен общински терен, отреден за тази цел.

    Две яслени групи ще се разкрият към ДЯ  „Слънчо“ на ул. „Георги Кондолов № 43 А в район „Южен“, след като се преустрои съществуващата сграда. За разширението на яслите общинският бюджет осигурява 400 000  лева. За основен ремонт, реконструкция и реставрация на ДГ „Майчина грижа“ са планирани 1 млн. лева. Сградата е стара, със статут на паметник на културата и конструкцията й има нужда от сериозен ремонт, който се чака отдавна както от персонала на детската градина, така и от родителите, подчертаха съветниците.

    За проектиране на физкултурен салон в двора на НУ „Васил Петлешков“ в  район „Западен“ са предоставени 35 000 лева. В бюджета за тази година е включено финансиране на парк и детска площадка за деца от 3 до 12 години в карето между ул. „Месемврия“, „Варшава“ и „Детелина“. Нов парк и детска площадка ще се изграждат на ул. „Неофит Рилски“ до Пешеходния мост, за който се осигуряват 60 000 лева.

    Още един важен инфраструктурен обект ще се изпълнява в район „Западен“, а именно ул. „Ген. Колев“, за която се предвижда цялостна реконструкция, за която отдавна настояват пловдивчани.  С тази цел общината планира 800 000 лева. Със средствата ще бъде направено не само асфалтиране, но и ремонт на тротоари. Предвидено е и изграждане на паркоместа.  

    За нов паркинг в район „Южен“, на ул. „Никола Карев“  33 – 47 до училище „Яне Сандански“ се осигуряват 260 000 лева. Кварталът има безспорна нужда от места за паркиране, които ще се ползват също така и от родителите на учениците.

   Общинското предприятие  „Градини и паркове“ получава 1 млн. лева за закупуване на автовишки, подемна техника и други машини. Според съветниците обновяването на автопарка е от изключителна важност за по-добро обслужване на гражданите и поддръжка на зелената система. Голяма част от техниката на „Градини  и паркове“ е амортизирана и често се налага принудителен престой заради аварии. Кметът Здравко Димитров също е на мнение, че за предприятието трябва да бъде доставена нова техника.

    На покрива на зала „Милен Добрев“ за щанги, бокс и джудо ще бъдат монтирани фотоволтаични панели с мощност до 30 киловата, след като за проектиране, доставка и монтаж беше осигурена сумата от 59 000 лева.

„Радваме се, че намерихме подкрепа от страна на екипа на кмета за финансиране на проекти и дейности с важно значение както за града, така и за всеки един отделен район. Предложението ни отразява последователните политики и на двете групи относно осигуряването на места в детските градини и ясли, както и за развитието на зелената система на град Пловдив. За повечето от тях ние сме настоявали през годините и именно заради това ще следим стриктно как се изпълняват“, коментираха Евелин Парасков и Едуард  Сарафян.

 

 

Обратно

Галерия