logo

Питане от общинския съветник от Коалиция "Кауза Пловдив" Константин Георгиев до кмета Здравко Димитров

24-09-2020

На 24.09.2020г., на заседанието на Общинския съвет, общинският съветник от Коалиция "Кауза Пловдив" Константин Георгиев отправи питане към кмета на Община Пловдив - Здравко Димитров относно ул. "Остромила", намираща се в район "Южен".
Улицата бе цялостно ремонтирана, с изцяло изградена надземна и подземна инфраструктура. През последните месеци, поради многото включени жилищни комплекси, улицата беше няколко пъти разкопавана и възстановявана. Задължението на фирмите, извършили възстановителните дейности по ул. "Остромила“, се изразяват в това да възстановят качествено асфалтовото покритие и тротоарната настилка и улицата да придобие първоначалния си вид.
В момента на поне четири места улицата се намира в много лошо състояние, предизвикано от некачествено възстановяване, което затруднява безопасното преминаване на автомобили по нея и е предпоставка за предизвикване на пътнотранспортни произшествия.
Въпросите, на които кметът следва да даде отговор, са следните:
1. Кой от общинската администрация е отговорен за контрола по изпълнението на възстановяване състоянието на ул. "Остромила“?
2. Задържан ли е внесеният депозит на фирмата или фирмите, изпълнили некачествено възстановителните дейности?
3. Какви мерки е предприела общинската администрация за разрешаването на проблема, има ли наложени санкции, какви и на кои субекти?
4. Предвижда ли се нов ремонт на ул. „Остромила“ за сметка на бюджета на Община Пловдив за качественото възстановяване на засегнатите участъци на ул. „Остромила“?

Обратно

Галерия