logo

Георги Титюков откри четвъртия международен лагер за толерантност „Мост-Между-Културите“

16-07-2019

Заместник-кметът на община Пловдив по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков откри четвъртия поред международен лагер за толерантност „Мост-Между-Културите“ в Младежки център Пловдив. С приветстващи слова той даде старт на практическите занятия на участниците.

В периода 15-19 юли 32 младежи на възраст между 13 и 16 години от България, Холандия и Финландия ще се фокусират върху богатството на културното наследство в Пловдив, историята и традициите, както и върху модела за мирно съвместно съжителство между представителите на различните религиозни традиции и изграждане на мостове на приятелство. Те ще посетя храмове на всички религии в региона, като ще им бъдат проведени и допълнителни лекции. Освен това участниците ще се въвлекат в разнообразни инициативи и уъркшопове, които ще им помогнат да се опознаят и да обогатят своите знания и мироглед. 

За четвърта поредна година сдружение Мостове – Източноевропейски форум за диалог в партньорство с URI Europe, URI Netherlands, частни спонсори и Община Пловдив успява да реализира проект “Мост-Между-Културите”.

Обратно

Галерия