logo

Откриха нов здравен и образователен център в кв. Столипиново

26-03-2019

Нов здравен и образователен център в кв. Столипиново откриха заместник-кметът Георги Титюков и посланикът на Швейцария Н. Пр. Мюриел Берсе Коен в присъствието на инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, Иванка Киркова, началник на Регионалното управление по образованието десетки гости и граждани.

Двата центъра са изградени по проект „Всички заедно: за по-добро образование и здраве“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, който се реализира на територията на пловдивския квартал „Столипиново“ и в гр. Куклен.

Той стартира в началото на 2017 г., на обща стойност 1 077 495 лева и има за цел да подкрепи ромската интеграция чрез провеждането на информационни кампании за по-голяма здравна просвета и реализиране на разнообразни мерки в областта на образованието чрез средствата на изкуството, спорта и културата.

Сградата на здравния център, разположена в двора на ДКЦ „Изток“, е оборудвана със съвременна диагностична апаратура. В новите медицински кабинети ще продължат своята работа вече назначените по проекта специалисти в областта на общата медицина, педиатрията, акушерството и гинекологията.

Сградата на образователния център се намира в общия двор на НУ „Кирил Некатриев“ и СУ „Найден Геров“ в самия център на най-големия ромски квартал в България. В нея има голяма мултифункционална зала за спорт и публични събития, както и 2 зали за извънкласни дейности с родители и ученици от двете училища.

„С изграждането на тези два центъра ще се подобри достъпа до предучилищно и основно образование, до здравните услуги за деца, бременни жени и млади семейства. Желанието ни е да се намали процентът на отпадащите ученици и да се подобри комуникация между медицинските специалисти и ромската общност, като се осигури първични здравни услуги и се задействат конкретни мерки за здравната превенция и семейното планиране“, посочи заместник-кметът Георги Титюков и благодари за усилията на екипа на проекта за неговата реализация.

Още през 2017 г. по проекта бяха построени две детски площадки в двора на ДГ „Лилия“ в Столипиново.

Освен инфраструктурни мерки, в рамките на проекта се осъществяват и дейности за здравна и образователна интеграция на уязвими групи. Наети са общо 6 лекари, 9 учители, 1 образователен експерт, 3 образователни медиатори и 4 здравни медиатори.

В различните образователни дейности са обхванати над 400 деца от Столипиново и гр. Куклен. Важна е ролята на образователните медиатори, които работят както с децата, така и с техните родители. Една добра практика на проекта е клуб „Активен родител“, чрез който се работи за приобщаване на ромските родители към образователния процес и за повишаване на тяхното доверие към образователните институции.

В рамките на проекта са проведени 39 здравни кампании и са направени над 4000 индивидуални здравни консултации, включително на здравно неосигурени лица.

Проектът подпомага реализирането на една изключително богата културна програма с достъп до култура, изкуство и спорт, която включва посещения на опера, театър, концерти, музеи и изложби. Ромските деца са насърчавани да проявяват своите таланти в часовете по изобразителни и приложни изкуства, както и в заниманията по спорт.

Партньори на Община Пловдив по проекта са социална фондация „Инди Рома 97“, общинска фондация „Пловдив 2019“, Община Куклен, СУ „Найден Геров“, ОУ „Кирил Нектариев“, ДГ „Лилия“.

Обратно

Галерия