logo

Открит конкурс за създаване на графичен знак (лого) на КП "Кауза Пловдив"

18-03-2019

КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“ има удоволствието да съобщи, че стартира конкурс за изпълнител на име и лого на КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“

            I.    ПРЕДСТАВЯНЕ:

КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“ е учредена през 2011 г. като част от ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“. Коалицията, е развиваща се и просперираща местна структура, участваща активно в обществено – политическия живот на град Пловдив. Съставена както от хора със значителен опит в политиката, така и от граждани с морал и всеобхватни интереси, събрали се от интересите на своя вековен град. Коалицията защитава своите идеали и ценности през годините, като развива и надгражда подкрепата за себе си и защитава интересите на гражданите. Базирана на идеологията за устойчиво развитие, защитавайки принципите му, партията осъществява успешни политики във всички сфери на обществено – политическия живот, съпоставимо с възможностите на ресорите и секторите, които управлява.

         II.    ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

С организирането на конкурса КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“ цели да привлече както млади хора, така и професионалисти, с чиято помощ да получи обогатена идентичност и популяризиране на своята идеология. Искаме да предложим стилно и разпознаваемо, асоциативно и емоционално послание, обвързано с принципите, идеите и постиженията на КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“.

Графичния знак следва да носи позитивни послания, да бъде базиран на принципите на устойчивото развитие, широк обществен диалог и стратегиите за управление на гр.Пловдив, да подчертава любовта и сплотеността на екипа към общата КАУЗА – Зелен, успешен и устойчив град Пловдив! Логото следва да съвмести в себе си стилизиран образ на основните принципи, идеи и послания на КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“:

               Устойчиво развитие на Пловдив и неговия ареал;

               Широк обществен дебат при решаване на проблемите на града;

               Културна и социална идентичност.

               Зелен и екологично чист град.

               Сигурен и благоустроен град.

               Качествено образование и здравеопазване.

               Иновативен и умен град.

               Пловдив – желан и привлекателен град.

               Развито гражданско общество.

               Развитие на спорт и младежка политика.

               Електронна Община. Структурна реформа.

Оставяме на авторите и творците да предложат дизайн и/или интерпретация на графичен знак и шрифт, който да бъде удачно приложим и разпознаваем, както на документи така и върху мащабни рекламни елементи.

       III.     РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват както български, така и чуждестранни автори и творци. Кандидатите могат да се включат самостоятелно или като колектив. Няма ограничения във възраст, образование или професионална квалификация. Всеки участник има право да участва с не повече от три предложения.

       IV.     СРОК

Конкурсът стартира на 18.03.2019г., като крайният срок за представяне на концепциите може да стане до 18.04.2019г. на e-mail: pr.kauzaplovdiv@gmail.com

Изборът на победител ще бъде обявен до 18.05.2019г

          V.     КАКВО ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА КАНДИДАТУРАТА

               Цветна и монохромна версия на творбата, позитив и негатив в .jpg формат /1500х1500/.

               Вариант с вписване на кирилица и латиница.

               Текстови файл до една страница защита на идеите, заложени в предложението.

               Бранд бук в pdf формат.

               Представяне върху различни бранд материали.

               Кратко резюме на автора.

               Име, фамилия, телефон и имейл на автора.

Очакваме Вашите кандидатури на e-mail: pr.kauzaplovdiv@gmail.com до 18.04.2019г.

       VI.     ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ

Чрез публично гласуване ще бъдат избрани десетте най – добри творчески предложения, които ще преминат към финалния етап на конкурса. Победителят /победителите/ ще бъде /бъдат/ избран /и/ от независимо жури в състав от организаторите на конкурса. Победителят ще бъде поканен да участва в подготовката на рекламни и презентационни материали на КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“ .

 

    VII.     НАГРАДА

Победителят /победителите/ в конкурса ще получи /получат/ парично възнаграждение, както следва:

Първа награда: 500 лева

Втора награда:  300 лева

Трета награда:   200 лева

Обратно