logo

Стартира изграждането на новите социални жилища

30-08-2021

На 30-и август направихме първа копка за строителството на социални жилища по проект BG16RFOP001-1.003-0006-C02 "Изграждане на социални жилища в град Пловдив ", който се финансира от ОП "Региони в растеж" и безвъзмездната помощ е в размер на 7 165 000 лева. Ще се построи девететажен жилищен блок със 74 апартамента за настаняване на изпаднали в нужда социално слаби граждани. Самото строителство е на стойност 5 250 000 лева.

Обратно

Галерия