logo

По-достъпна среда за децата с увреждания обсъдиха Георги Титюков и "Зонта Клуб"

03-02-2021

Заместник-кметът Георги Титюков, Веселина Ботева- директор дирекция „Социални дейности“ и представители на „Зонта Клуб“ обсъдиха възможностите за по-достъпна среда за деца с увреждания, придвижващи се с чужда помощ.

От клуба са разработили проект под наслов „Подай ръка, сбъдни мечта, да открием заедно света“. Целта му е повече деца да играят и да се разхождат свободно навън, да учат,  да се развиват, да имат своя социална среда.

Всеки родител, който желае да получи информация, може да го направи на телефона на неправителствената организация – 0876697094.

Етапите на проекта са два :

1. Първи етап – осигуряване на възможност и средства за  излизане от дома чрез изграждане на подходи и платформи за улеснение.

2. Втори етап – съвместно с институциите и бизнеса да се създадат условия и среда за придвижване на тези деца от дома до училище, детски площадки, медицински, рехабилитационни кабинети и  културни центрове.

Обратно